De  column die 31 maart 2017 in het Nederlands Dagblad heeft gestaan over een bezoek aan de kerk Sint Pieter beneden in Maastricht vind u als u hier klikt. De columnist Hans Werkman geeft daarin een  mooie en toch ook lichtvoetige beschouwing  over de kruiswegstaties die Sjef Hutschemakers voor deze kerk heeft gemaakt.
 
 

   
 

   
 

   
 

 
Schilderij van Hutschemakers op kerstgids KRO
 
 

 
In het novembernummer van Bisdomblad "de Sleutel" het artikel:
"Schilderingen van Sjef Hutschemakers gaan verloren. Kapel moet wijken voor nieuwbouw"
 
 

   
 

 


 
 

 

 
 

 
 

 
In het septembernummer van het tijdschrift voor liturgie en kerkmuziek 'Eredienstvaardig' is een intervieuw met Sjef Hutschemakers gepubliceerd. Klik hier voor de weergave.
 
 

 
 

Publikatie door Ad Wagemakers in het juninummer 2011 van Roerom

 
 

 
 

Interview in Katholiek Nieuwsblad van 27 mei 2011 (voor het interview klik hier.
Voor de site van het Katholiek Nieuwsblad klik hier.)

 
 

 
 


In het aprilnummer van 'Dier en Arts' wordt aandacht besteed aan het jubileum van de kunstenaar. Verder een uitgebreid en kleurrijk geillustreerd interview met de 80-jarige kunstenaar in het meinummer van 'de Sleutel', het maandblad van het bisdom Roermond.

 
 

 
 

In de aanloop naar de 80ste verjaardag van Sjef Hutschemakers zijn er verschillende publicaties verschenen: een interview in Chapeau, en berichten in De Roerom, de Trompetter en Weekkrant Noord-Limburg

 
 

 
 

Over volksgeloof in Nederland en Vlaanderen is eind juni 2007 het boek verschenen: “Ziel en Zaligheid” bij de Uitgeverij Lannoo. In dit boek is ook een hoofdstuk gewijd aan de sacramentsprocessie in Sint Geertruid, de woonplaats van Sjef Hutschemakers. Hierin komt de schilder uitgebreid aan het woord. Klik hier voor een indruk van het betreffende hoofdstuk. Het fraai geïllustreerde boek “Ziel en Zaligheid” is gebaseerd op de gelijknamige tv-serie die de KRO/RKK  en het Belgische KTRO dit jaar hebben uitgezonden. Het boek biedt ook veel praktische informatie over bedevaartsplaatsen, processies en heiligenverering in Vlaanderen en Nederland in deze tijd. “Ziel en Zaligheid” is in de boekhandel te koop voor € 19,50. Het ISBN-nr. is 978 90 209 71682

 
 


     
 

Interview in missie interactie oktober 2006

       
     

     
 

Interview met de kunstenaar in het maandblad Nestor van de KBO, nr. 4, april
2006.

      Artikel in Dagblad de Limburger en Limburgs
Dagblad Editie Heuvelland - 31 augustus 2006